Praktijk IKLOOPVAST

HSP Coaching

Je komt hier omdat je hoogsensitief bent, of daar een vermoeden van hebt.
Het kan ook zijn dat je er volledig in bent vast gelopen.
Leer hoe je om kunt gaan met deze eigenschap en vooral hoe je kunt waken voor jezelf om je energie te behouden. 

Last van teveel prikkels?

Denk jij dat je hoogsensitief bent en heb je hier last van?
Ga hiermee aan de slag! Laat je niet langer beperken door je hooggevoeligheid.

Het is natuurlijk niet alleen maar negatief, integendeel zelfs. HSP’s zijn veelal intelligent, zorgzaam en oplossingsgericht. Als ze eenmaal ‘gezien’ worden is dit van grote meerwaarde voor een bedrijf. Toch ervaren de meeste HSP’s problemen in het dagelijks leven. Denk maar aan overgevoeligheid en overprikkeling.

Doordat een HSP meer openstaat voor prikkels van buitenaf raken ze eerder van slag. Dit gebeurt vooral als ze gedurende langere tijd intense en grove prikkels te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld bij grote drukte, veel lawaai, mensenmassa’s, verkeersdrukte of felle lichten. Maar ook van verkeerd voedsel en medicijnen.

Een HSP kan snel overprikkeld raken en heeft daarom veel tijd en rust nodig om te herstellen. Voor een HSP is het daarom belangrijk om thuis een plek te hebben waar ze zich kunnen terugtrekken.

HSP-Coaching-4

Herken je één van deze kenmerken?

– Jezelf vaak op de laatste plaats zetten
– Hulpvaardig en goedgezind
– Creatief en kunstzinnig
– Sociaal en zorgzaam
– Makkelijk verliefd worden
– Perfectionistisch en accuraat
– Eenvoudig verbanden zien en verbindingen leggen
– Interesse in spiritualiteit en mystiek
– Veel plannen maken en weinig ondernemen
– Hekel aan zakelijke, competitieve of vijandelijke omgeving
– Je volledig ergens instorten
– Neiging tot afzondering
– Behoefte aan harmonie
– Veel in je opnemen (stemnuances, lichaamstaal, harde geluiden)
– Je snel ongemakkelijk kunnen voelen en snel van slag zijn
– Ruim ontwikkelde fantasie en intuïtie
– Stressgevoelig (symptomen als onrustige darmen, maagpijn, kriebelende zenuwen of onbehaaglijkheid)

Leren omgaan met hoogsensitiviteit​

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zo’n 20% van de bevolking hooggevoelig/sensitief is, maar slechts een klein deel dit van zichzelf weet. Toch is het niet iets van deze tijd maar werd er al eeuwen terug door filosofen opgemerkt dat een deel van de bevolking meer sensitief was. Elain Aron heeft ruim 20 jaar geleden de naam hoogsensitiviteit aan de eigenschap gegeven. HSP is de afkorting van High Sensitive Person.

HSP’s missen een filter die een selectie maakt welke prikkels er binnen gelaten mogen worden. Ook is er een diepgaande verwerking van al deze prikkels. HSP’s die niet weten dat ze deze eigenschap hebben en hoe ze hun mooie eigenschap kunnen gebruiken, kunnen daardoor tegen persoonlijke problemen aanlopen.

Veel HSP’s hebben een goede intuïtie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en natuur. Ze hebben een rijk gevoelsleven en worden snel geraakt door de schoonheid van details. Een minder sensitieve persoon merkt zulke details niet snel op.

Highly-Sensitive-People-2